GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Đông Khánh, Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Email :  c1tumaiyd.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại :0373298218

 

1. Quá trình hình thành và phát triển: 

- Nhà trường được thành lập năm 1992 được tách ra từ trường cấp 1,2 Tư Mại.

- Nhà trường thực hiện chức năng giáo dục học sinh cấp tiểu học

- Trường có tổng diện tích là: 4470 m2. Diện tích sân chơi: 2000 m2 . Diện tích bãi tập : 920 m2

- Số phòng học là : 19 phòng.

- Số phòng chức năng: 11 phòng

- Các phòng học và phòng chức năng đảm bảo chuẩn và đạt hiệu quả.

- Nhiều năm đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 2018-2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua. Nam học 2019-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằn khen

2. Cơ cấu tổ chức:

Trường gồm có 4 tổ : 3 tổ chuyên môn và một tổ văn phòng, các hội đồng tư vấn, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể. Tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường tính đến ngày 31/12/2020 33 đồng chí trong đó BGH: 3, Giáo viên : 27, Nhân viên 3

Trong 5 năm gần đây nhà trương luôn duy trì 19 lớp với 5 khối 1, 2, 3, 4, 5. Số học sinh dao động từ 450 đến 550 học sinh

100% CBGVNV  là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm ; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh và với nhân dân.

3. Định hướng phát triển của nhà trường: 
- Trước xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0.. Nhà trường phát triển theo các định hướng là

Thứ nhất: Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện. Khai thác và phát huy tối đa tiềm lực cốt lõi nguồn nhân lực đảm bảo thích ứng và đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện đại.

Thứ hai: Tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực. Chú trọng nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu sáng tạo của giáo viên, tự học và trải nghiệm của học sinh

Thứ ba:  Đổi mới quản lý gắn liền với tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội. Tạo môi trường giáo dục cởi mở sáng tạo. Thu hút được các tổ chức, cá nhân chăm lo cho sự nghiệp phát triển của nhà trường

Thứ tư: Chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục của nhà trường.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu, tìm hiểu để hội nhập tốt với bạn bè quốc tế.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục, giáo dục kỹ năng sống giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, thực hành, thực tế.
- Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) phục vụ cho công tác dạy và học.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi VSCĐ..., thi trình diễn thời trang…trong trường và với trường bạn.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với Trung tâm tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tư Mại