Tháng thanh niên năm 2021 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt

Chi đoàn trường hoạt động sinh hoạt thường kì của Chi Đoàn nhằm cung cấp những thông tin cập nhật, bổ ích phù hợp với đặc điểm của đoàn viên giúp các đoàn viên không bị lạc hậu so với sự phát triển của thời đại. Giúp đoàn viên mạnh dạn, khéo léo trong ứng xử, giao tiếp; có nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội sẽ giúp ích cho công việc của bản thân đoàn viên.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm 2021 là dịp để đoàn viên, thanh niên trường Tiểu học Tư Mại phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh. Trọng tâm là các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hưởng ứng Chương trình 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; Chi Đoàn đã tổ chức trồng một hàng cây bao bên ngoài khu vực cổng trường và bồn hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

 

 

Bài viết liên quan