Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021

 

       Căn cứ Công văn số 264/HD-PGD&ĐT-PT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng về việc hướng dẫn xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS và công tác tuyển sinh năm 2020;

      Căn cứ kế hoạch số 17 /KH-THTM ngày 26  tháng 7 năm 2020  về  Kế hoạch  tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020-2021 của trường tiểu học Tư Mại;

      Căn cứ danh sách trẻ sinh năm 2014 và trẻ sinh năm 2013 trở lên chưa ra lớp một có hộ khẩu thường trú tại xã Tư Mại,

      Nay Trường Tiểu học Tư Mại thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp một năm học 2020-2021cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh

- Huy động 100% trẻ sinh năm 2014 vào lớp 1 (theo danh sách trẻ sinh năm 2014)   và trẻ sinh năm 2013 trở lên chưa ra lớp một có hộ khẩu thường trú tại xã Tư Mại.

      2. `Thời gian tuyển sinh

- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho trẻ vào các ngày từ 04/8/2020 đến 10/8/2020 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30) 

- Lưu ý: Nhà trường không tuyển những trẻ dưới tuổi, trẻ không có hộ khẩu ở xã Tư Mại.

       3. Hồ sơ tuyển sinh

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh (Bản GKS gốc để đối chiếu)

- Sổ hộ khẩu phô tô

- Giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã ký, giấy xác nhận tình trạng sức khỏe (nếucó)
 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                       Thân Văn Đạo

Bài viết liên quan